we make it happen

Adelaer asset management

29cb33fec9d664ab640173f09daa6e28

asset management

Het optimaliseren van uw vastgoedportefeuille kan langs vele lijnen: het rendement moet optimaal zijn, de kosten beheersbaar en de waarde maximaal. Adelaer Capital Markets neemt de rol van asset manager voor u waar, zowel op strategisch als op tactisch niveau. Operationeel en technisch beheer kunnen wij voor u aansturen.

Als eigenaar streeft u duurzame waardegroei van uw vastgoed na. Een goed en reëel plan en tevreden huurders/gebruikers zijn essentiële succesfactoren. Wij kunnen uw vastgoed blijvend relevant maken met verschillende asset services:

Asset Development
Blijvende waarde en relevantie vraagt om een visie. Samen met u kijken we vooruit en zorgen we dat uw vastgoed blijft voldoen aan de wensen van uw huurders. Dat is een continu proces tijdens elke fase in de vastgoedcyclus en bij de (her)ontwikkeling van uw portefeuille. Met business cases onderleggen we onze adviezen. Duurzaam resultaat staat voorop.

Property Management
Optimaal rendement behaal je met gedegen vastgoedmanagement. Wij nemen u dat uit handen en u heeft er geen omkijken meer naar. Administratie, techniek, beheer, commercie; alles onder één dak. 

Marketing & Communicatie 
Creëren en behouden van waarde van vastgoed heeft veel te maken met de juiste positionering en daarmee met marketing en communicatie. Adelaer Capital Markets stelt (meerjaren)plannen op en brengt die ten uitvoer. Uiteraard worden de effecten gemeten. 

VvE Management
Hoe voorkom je management- en beheersproblemen bij vastgoed dat van meerdere eigenaren is? Door Vereniging van Eigenaren Management door Adelaer Capital Markets. Vooral relevant in de exploitatie en de (her)ontwikkelingsfase.