we make it happen

Adelaer asset management

29cb33fec9d664ab640173f09daa6e28

asset management

Het optimaliseren van het rendement op uw vastgoedportefeuille bestaat uit meerdere componenten, zoals het maximaliseren van de (huur)opbrengsten, het verdelen en beheersen van de kosten en het inspelen op kansen die de markt biedt. Adelaer Asset Management neemt al deze activiteiten voor u over, zowel op strategisch als op operationeel niveau.

Als eigenaar streeft u duurzame waardegroei van uw vastgoed na. Een goed en reëel businessplan en tevreden huurders/gebruikers zijn daarbijessentiële succesfactoren. Wij kunnen uw vastgoed blijvend relevant maken met verschillende asset services:

Asset Development
Waarde toevoegen vraagt om een visie. Samen met u kijken we vooruit en zorgen we dat uw vastgoed blijft voldoen aan de wensen van uw huurders. Dat is een continu proces tijdens elke fase in de vastgoedcyclus en bij de (her)ontwikkeling van uw portefeuille. Met business cases onderleggen we onze adviezen. Een duurzaam resultaat staat altijd voorop.

Property Management
Gedegen vastgoedbeheer is een randvoorwaarde voor rendementsoptimalisatie. Wij nemen u dat graag uit handen zodat u er geen omkijken meer naar heeft. Administratie, techniek, beheer en commercie; alles onder één dak.

Loan Management
Bankenen financiers stellen steeds hogere eisen aan (periodieke) rapportages van hun leningnemers. Wij kennen deze eisen en spreken de taal van deze partijen. Derhalve zijn wij de aangewezen partij om deze rapportages richting en communicatie met banken/financiers voor u te verzorgen.

Marketing & Communicatie
Het creëren en behouden van vastgoedwaarde heeft veel te maken met de juiste positionering en daarmee met marketing en communicatie. Adelaer Asset Management  stelt (meerjaren)plannen en maatwerk adviezen voor u op en brengt deze in overleg met u ten uitvoer. Uiteraard worden de effecten gemeten zodat onze opdrachtgevers de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen benchmarken.