Loan for Home Owners Association

Loan for Home Owners Association

From January 1, 2018, every Home Owners Association (HOA) must make a mandatory reservation per year for major maintenance, renovations or sustainability. However, even with careful planning of the finances, it can happen that an HOA does not have enough reserves for its planned activities and a loan can offer the solution.

As a specialized party, we offer the right solution for this: the HOA Loan from TEN31 Bank. HOAs are given the opportunity to take out a loan on behalf of their members. This is possible for any HOA, including a combination of homes, shops and offices.

No collateral, guarantees or pledge is required for the loan. The financial health of the HOA is considered and not the financial situation of the individual members of the HOA. In addition, there is no obligation to transfer the HOA bank account.

The loan is provided by TEN31, a Munich-based bank specializing in managing HOA funds and providing loans to HOAs.

TEN31 Bank has its origins in the German WEG Bank AG, one of the largest family-owned real estate management companies. The day-to-day management of real estate gave rise to the idea of a specialized bank: from the housing sector to the housing sector. They are now also active in the Netherlands, where they act as the first specialized bank for the HOA.

FAQ VvE Bank – TEN31 > VERTALING MIST

 • De VvE bestaat uit tenminste 5 onafhankelijke VvE Leden; > VERTALING MIST
 • De lening heeft een maximale omvang van €30.000 per VvE lid; > VERTALING MIST
 • De lening heeft een juridische looptijd van 10, 15 of 20 jaar; > VERTALING MIST
 • De rente staat voor 10 jaar vast; > VERTALING MIST
 • Aflossing is op basis van maandannuïteiten; > VERTALING MIST
 • Het geleende bedrag wordt naar de bestaande VvE-rekening overgemaakt. > VERTALING MIST

De lening kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, denk aan: > VERTALING MIST

 • Verduurzaming: zoals plaatsen van zonnepanelen, warmtepomp, isolatieglas; > VERTALING MIST
 • Renovaties: schilderen, kozijnen vervangen, verwarmingsinstallatie(s) vervangen; > VERTALING MIST
 • Groot onderhoud: dakbedekking vervangen, herstel voegen, asbestsanering, riolering vernieuwen; > VERTALING MIST
 • Afkoop erfpacht: een aantal gemeentes biedt VvE’s nu de mogelijkheid om het blooteigendom van de grond te verkrijgen dan wel de erfpacht eeuwigdurend af te kopen. > VERTALING MIST
Nee dat hoeft niet. > VERTALING MIST Het geleende bedrag wordt gestort op de bestaande VvE-rekening. > VERTALING MIST

Stap 1: Aanvraag VvE-lening en bespreken tijdens VvE-vergadering > VERTALING MIST

Stap 2: Aanleveren van documentatie; > VERTALING MIST

 1. Overzicht aantal VvE leden inclusief notering van breukdeel per eigenaar > VERTALING MIST
 2. Uittreksel KVK van de VvE > VERTALING MIST
 3. ID-bewijs van de bestuurders van de VvE > VERTALING MIST
 4. Splitsingsakte en huishoudelijk reglement VvE > VERTALING MIST
 5. Jaarcijfers VvE (afgelopen 2 jaar) > VERTALING MIST
 6. Prognose komend jaar en overzicht van minimale jaarlijkse reservering > VERTALING MIST
 7. Overzicht betaalgedrag leden + overzicht achterstanden betalingen > VERTALING MIST
 8. Overzicht meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en investeringsbehoefte > VERTALING MIST
 9. Overzicht financieringsbehoefte > VERTALING MIST
 10. Informatie over besluitvormingsproces VvE > VERTALING MIST


Stap 3:
Ontvang een vrijblijvende offerte > VERTALING MIST

Stap 4: Stem tijdens een ledenvergadering over het aangaan van een lening > VERTALING MIST

Stap 5: Tekenen leningsovereenkomst bij de notaris en ontvangst lening op VvE-rekening > VERTALING MIST

De financiering wordt verstrekt door TEN31 Bank AG, een in München gevestigde bank. > VERTALING MIST TEN31 Bank AG is ontstaan uit WEG Bank AG, een bank die zich specifiek richt op het financieren en beheren van gelden van VvE’s. > VERTALING MIST WEG Bank AG is op haar beurt weer ontstaan uit een van de grootste familiebedrijven in vastgoedbeheer in Duitsland. > VERTALING MIST Door de dagelijkse beheer en onderhoud werkzaamheden van onroerend goed, ontstond het idee van een gespecialiseerde bank onder het motto: “uit de woningsector, voor de woningsector”. > VERTALING MIST WEG Bank AG werd opgericht in de zomer van 2015 en is in januari 2016 officieel van start gegaan. > VERTALING MIST

Vanaf de oprichting heeft de bank het devies: “Altijd een stap voor” en in die hoedanigheid is het management van WEG Bank AG al in 2018 begonnen met een eigen initiatief, TEN31, met als doel het creëren van een financiële dienstverlener die toekomstbestendig is en die de verbinding kan maken tussen de traditionele financiële sector en de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, blockchain, cryptogeld, en Defi (Decentralized Finance), gezamenlijk ook wel Fintech genoemd. > VERTALING MIST

> VERTALING MIST De ontwikkelingen vanuit het TEN31 initiatief zijn de afgelopen jaren hard gegroeid en mede dankzij het instappen van nieuwe aandeelhouders en nieuwe partnerships staat de bank nu aan het begin van een internationale lancering van deze nieuwe innovatieve diensten. > VERTALING MIST Om de internationale ambities van TEN31 te onderschrijven is nu gekozen om de naam op de bankvergunning te wijzigen van WEG Bank AG naar TEN31 Bank AG. > VERTALING MIST

Ja! > VERTALING MIST Voor 100%. > VERTALING MIST Onder TEN31 Real Estate zal de financiële dienstverlening aan VvE’s een kerntaak blijven met daarbij de ambitie om deze diensten ook buiten Duitsland aan te kunnen bieden, waaronder nu in Nederland. > VERTALING MIST

“Altijd een stap voor” blijft ook gelden voor de VvE gerelateerde activiteiten binnen TEN31. > VERTALING MIST De werkzaamheden voor veel VvE beheerders en vastgoedmanagers veranderen continue en wordt complexer door nieuwe activiteiten op het gebied van verduurzaming en het managen van nieuwe technologieën en beheersystemen in gebouwen. > VERTALING MIST Het feit dat een VvE sinds 2018 ook een financiering aan kan gaan leidt tot een verdere uitbreiding van het traditionele takenpakket van de VvE Beheerder. > VERTALING MIST

TEN31 is ook hier een stap voor en heeft bijvoorbeeld in Duitsland haar eigen VvE Beheer Software pakket ontwikkeld die de VvE Manager makkelijke tools biedt om ook de lening administratie simpel en overzichtelijk te kunnen managen. > VERTALING MIST

TEN31 streeft voortdurend naar verbetering en toekomstbestendigheid van producten en diensten en zal dat de komende jaren ook voor de VvE’s blijven doen. > VERTALING MIST

Adelaer Financial Architects is het lokale contact voor VvE leningen van TEN31 in Nederland. > VERTALING MIST

U kunt contact opnemen met Clementine van Staveren of Lonneke Anholts via +31 (0) 88 13 00 400 en info@TEN31.nl > VERTALING MIST

TEN31 heeft het karakter en de eigenschappen van een fintech startup of een NEO Bank, net zoals bijvoorbeeld Bunq en Bux in Nederland, Transferwise en Revolut in de UK of xx in Duitsland. > VERTALING MIST Jonge financiële dienstverleners die zijn ontstaan omdat ze een probleem voor klanten konden oplossen die de traditionele banken niet konden of wilden aanpakken. > VERTALING MIST

Het voordeel van TEN31 is echter dat ze vanaf dag 1 al in het bezit is van een volledige Bank vergunning en onder toezicht staat van de Bafin. > VERTALING MIST

TEN31 heeft de ambitie om door te groeien met haar innovatieve producten in zowel de Fintech als in de Vastgoed sector maar deze groei mag niet ten koste gaan van de gezonde Tier 1 en Tier 2 ratios van de bank. > VERTALING MIST

Digital CFO

LOAN FOR HOME OWNERS ASSOCIATIONS

Treasury management