debt finance

HET IS BELANGRIJK
WAT JE FINANCIERT,
MAAR NOG BELANGRIJKER
WIE HET FINANCIERT

Adelaer Financial Architects in real estate

29cb33fec9d664ab640173f09daa6e28

DEBT FINANCE

De wereld van financiers is drastisch veranderd. Waar het voorheen gebruikelijk was uw accountmanager te bellen voor de verstrekking van een bedrijfsmatig OG hypotheek, wordt u op dit moment geconfronteerd met deleverage-vraagstukken en completeringsvraagstukken van jaarcijfers, huurcontracten en overige voor de bank relevante zaken.

U als ondernemer wilt bezig zijn met uw werk. U wilt u niet druk hoeven te maken of u belemmerd voelen door dergelijke vraagstukken of nog erger geremd worden in uw ondernemerschap. De markt trekt gelukkig weer aan. U heeft behoefte aan een solide partner die u ontzorgt in financieringsvraagstukken. Adelaer Real Estate Finance is zo’n partner. Wij hebben reeds 15 jaar relaties met partijen waarvan u het bestaan op de Nederlandse markt nog niet kende.

Zo werken wij samen met Angelsaksische, Duitse, Franse, Zweedse, Zwitserse banken en een Oostenrijkse bank. Daarnaast treden wij op voor institutionele partijen zoals pensioenfondsen, investeringsbanken en investeringsfondsen die in Nederland gekozen hebben voor een solide partij met een goed track record.

Adelaer Real Estate werkt open en transparant. Wij toetsen uw behoefte bij onze partijen en bij wederzijds akkoord gaan wij over tot het opstellen van een opdracht tot dienstverlening. Helder. Dat is wat zorgt voor succes. En oh ja… wij zijn geen kostenverhogende factor. Wij treden op in uw belang en dankzij bemiddelingsarrangementen zorgen wij dat u nimmer dubbel betaalt.

Equity

Debt finance