EQUITY 

PARTNERSHIPS

HET GELD OPHALEN
OM DE ZAKEN
TE KUNNEN
REALISEREN

Adelaer Financial Architects in real estate

29cb33fec9d664ab640173f09daa6e28

equity

Bent u ontwikkelaar of groeit uw ambitieniveau naar hogere doelen dan uw eigen vermogenspositie, of komt u de gouden opportunity tegen maar krijgt u dit niet alleen met uw eigen vermogen en bancair ingevuld, dan ontzorgen wij u bij het zoeken van kapitaal.

Investeren in vastgoed is een leuke en uitdagende bezigheid. De bijkomende risico’s zijn echter in verhouding en is het een zeer intensief spel. Zo weten wij uit de vele voorbeelden van klanten dat het soms enorme verliezen kan opleveren als men niet op het juiste moment de afspraken kan nakomen. Er zijn ook tal van voorbeelden van samenwerkingen waarbij geld samen wordt geïnvesteerd. Meestal gaat het hier om bekenden van elkaar.

Soms moet er halverwege een extra kapitaalimpuls worden gedaan en dat levert vaak vervelende praatstukken op als een van de partners dit niet kan. Soms dient zich naast het project dat ontwikkeld wordt een uitbreiding aan die het plan vele malen kan vergroten qua opbrengst en winst. Ook dan moet u kunnen schakelen.

Wij treden voor u op en bedienen meerdere structureerders die graag in een vroeg stadium met u aan tafel gaan om deze equity-vraagstukken in te vullen om gezamenlijk het succes te vergroten. Zo bedienen wij ook buitenlandse hedgefondsen die bij middelgrote tot grote proposities graag instappen als equity partner maar ook als sparringpartner om dit samen met u tot een groter succes te brengen.

Equity

Debt finance