DIENSTENWIJZER

U bent onze opdrachtgever, wij werken namens u én in uw belang. Dat is onze wederzijdse relatie. Wij streven naar een optimaal contact, daarom vinden wij het belangrijk dat u een goed inzicht hebt in de dienstverlening die wij bieden. In deze dienstenwijzer geven wij u hier een helder beeld over. Mocht u na het lezen hier vragen of opmerkingen over hebben, dan staan wij u graag te woord.

Adelaer: wat wij doen en voor wie.

Adelaer is een financierings- en bemiddelingsboetiek. Adelaer is gespecialiseerd in het bemiddelen bij financieringen, aan- en verkoop van beleggings- en bedrijfs-onroerend goed portefeuilles, equity partnerships, exit strategieën en asset management. Wij adviseren, bemiddelen en begeleiden uitsluitend professionele, zakelijke cliënten. Wij werken explicitiet niet voor consumenten.

Een ‘consument’ is volgens de wet Financieel Toezicht een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen. Adelaer biedt haar diensten niet aan, aan personen die in het kader van de Wet Financieel Toezicht als consument kwalificeren. Alleen de zakelijke cliënt of belegger (de “niet consument”) zijn wij graag van dienst.

Werkwijze op hoofdlijnen

Wij maken samen met u een van uw vraagstuk. Vervolgens stellen wij uw wensen en behoeften vast. Hierop baseren wij onze advisering en/of bemiddeling.

Wij adviseren welke diensten naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen én passen bij uw zakelijke omstandigheden. Vervolgens benaderen wij geselecteerde marktpartijen en overleggen wij namens u met deze partijen. Nadat wij geïnteresseerde partijen hebben geïdentificeerd, begeleiden wij u in de contacten met deze partijen.

Bij het uitvoeren van onze diensten zullen we ook gebruik maken van externe deskundigen zoals een notaris, jurist, fiscalist, accountant of een taxateur en zijn wij het aanspreekpunt voor deze deskundigen. Dit gebeurt in overleg met u.

Onze diensten

Adelaer adviseert en bemiddelt niet voor objecten die voor minder dan
€ 100.000,- worden aangeboden.

Bij de uitvoering van onze dienstverlening, beschikken wij over vertrouwelijke gegevens van u en/of van uw vennootschappen. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u erop rekenen dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt ten behoeve van de advisering en bemiddeling waarvoor u de opdracht aan ons heeft gegeven.

Onze positie t.o.v. de aanbieders
Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele contractuele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Verder zullen wij ons niet laten betalen door financiers of uw tegenpartij in een transactie. U bent onze opdrachtgever, u en u alleen honoreert onze dienstverlening.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u onafhankelijk te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Objectiviteit

Wij kunnen u volledig onafhankelijk voorzien van advies. Onze advisering wordt namelijk niet beïnvloed door verwikkeling met bankzaken. Tevens werken wij zonder een volmacht van een geldverstrekker, dit om ook geen enkele juridische of financiële verstoring te hebben in onze objectiviteit.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met een team van specialisten die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van het relevante aanbod in relatie tot uw vraag. Uit alle aanbieders selecteren wij vervolgens de aanbieder die het beste voorziet in uw behoefte. Dat kunnen één of meerdere partijen zijn. Uit binnen- of buitenland. In overleg met u formuleren we vervolgens de ideale oplossing en kiezen daarbij de ideale financier.

Geen AFM Vergunning

Voor onze dienstverlening is geen vergunning benodigd, derhalve staan wij niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons bedrijf is dan ook niet ingeschreven in het AFM-register.

Onze bereikbaarheid

Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

Correspondentieadres: Vughterweg 47N, 5211 CK ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 (0) 88 1300 400
E-mail: info@aderlaer.nl
Websites: www.adelaer.nl
Vestigingsadressen: deze treft u aan op onze website

Wij zijn gedurende kantooruren voor u bereikbaar. Onze kantoren zijn op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Buiten kantoortijden kunt u gewoon contact met ons opnemen via het mobiele telefoonnummer van uw adviseur.

Afspraken buiten kantooruren bij ons of bij u op kantoor zijn uiteraard ook mogelijk, momenteel met inachtneming van de Covid maatregelen en adviezen volgens het RIVM.

Klachten?

Als u een klacht hebt over een afhandeling, over onze werkwijze in het algemeen, over gebrekkige informatie of over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daarover terstond te informeren. Alle klachten worden onder de verantwoording van de directie behandeld.