Over Ons

U bent onze opdrachtgever. Wij werken namens u en in uw belang. Dat is onze wederzijdse relatie. Adelaer streeft naar optimaal contact met onze relaties. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze relaties een goed inzicht hebben in de dienstverlening die wij bieden. In deze dienstenwijzer geven wij u een helder beeld daarvan. Heeft u na het lezen nog vragen of opmerkingen? Wij staan u graag te woord.

Adelaer: wat wij doen en voor wie

Bent u als vastgoedprofessional op zoek naar financiering van €2,5 miljoen tot €500 miljoen voor uw vastgoed? Adelaer bemiddelt als high-end debt broker bij de totstandkoming van financieringsovereenkomsten tussen banken, verzekeraars, pensioenfondsen, hedgefondsen of andere CRE-financieringsaanbieders.

Als onafhankelijke debt broker begeleidt Adelaer financiering in alle fases; adviseren, bemiddelen en begeleiden en, na de realisatie, het onderhoud op de lening. Voorbeelden van leningen zijn: senior debt, mezzanine of junior loans, construction finance, bonds of equity partnership. Onze adviseurs, de ‘architects’, denken out of the box en sluiten zo optimale en eigentijdse deals.

Adelaer bemiddelt ook als investment manager voor acquisitie en verkoop van portefeuilles zowel voor als door onze klanten en geldverstrekkers. Ons uitgebreide netwerk met meer dan tweeduizend financiers, beleggers, ontwikkelaars en institutionele partijen, komt daarbij goed van pas.

Een ‘consument’ is volgens de wet Financieel Toezicht een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen. Adelaer biedt haar diensten niet aan personen die in het kader van de Wet Financieel Toezicht als consument kwalificeren. Alleen de zakelijke cliënt of belegger (de “niet consument”) zijn wij graag van dienst.

 

Werkwijze op hoofdlijnen

Wij maken samen met u een inventarisatie. Vervolgens stellen wij uw wensen en behoeften vast. Hierop baseren wij onze advisering en/of bemiddeling. Wij adviseren welke producten goed aansluiten bij uw wensen én passen bij uw zakelijke omstandigheden. Vervolgens benaderen wij geselecteerde marktpartijen en overleggen wij namens u met deze partijen. Nadat het identificeren van geïnteresseerde partijen, begeleiden we onze cliënten in het contact met deze partijen. Bij het uitvoeren van onze diensten maken we ook gebruik van externe deskundigen en zijn wij vaak het aanspreekpunt voor externe deskundigen, zoals een notaris, jurist, fiscalist, accountant of een taxateur. Dit gebeurt in overleg met u.

We streven er voortdurend naar onze cliënten op goede en professionele wijze van dienst te zijn. De kwaliteit van onze dienstverlening staat daarbij voorop. Wij gaan samen met u de relatie aan en streven naar een langdurige en tevreden relatie.

Onze diensten

Adelaer adviseert uitsluitend aan, en bemiddelt uitsluitend voor, professionele/zakelijke vastgoedpartijen. Adelaer adviseert en bemiddelt niet voor objecten die aan meer dan honderd consumenten worden aangeboden en/of voor een bedrag van minder dan € 100.000,- worden aangeboden.

Adelaer adviseert niet over beleggingsinstellingen of bemiddelt niet in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Hiermee wordt bedoeld beleggingsinstellingen in de vorm van beleggingsfondsen of beleggingsmaatschappijen.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening, beschikken wij over uw gegevens. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u erop rekenen dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt ten behoeve van de advisering en bemiddeling waarvoor u de opdracht aan ons heeft gegeven.

Diensten waarbij wij u uitdrukkelijk niet van dienst zijn:

 • Hypotheken voor eigen woonhuis
 • Consumptieve kredieten
 • Pensioen
 • Financiële planning
 • Levensverzekeringen
 • Spaar- en beleggingsrekeningen
 • Schadeverzekeringen
 • Arbeidsongeschiktheid

Onze positie t.o.v. de aanbieders

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele contractuele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u onafhankelijk te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Objectiviteit

Wij voorzien onze cliënten volledig onafhankelijk van advies. Onze advisering wordt niet beïnvloedt door verwikkeling met bankzaken. Tevens werken wij zonder een volmacht van een geldverstrekker, zodat er geen enkele juridische of financiële verstoring is in onze objectiviteit.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij werken met een team van specialisten die een objectieve analyse van het relevante aanbod mogelijk maken. Hieruit selecteren wij passend aanbod bij uw professionele/zakelijk vraag. De selectie maken wij op basis van objectieve analyse en een groot aantal factoren, zowel financieel als contractueel. Omdat wij op deze wijze werken, kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u optreden.

Geen AFM Vergunning

Voor onze dienstverlening is geen vergunning nodig. Daarom staan wij niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons bedrijf is ook niet ingeschreven in het AFM-register.

Wat verwachten wij van u?

Het is terecht dat u hoge eisen stelt aan onze dienstverlening. Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van u:

 • Documentatie over het object, de aandeelhoudersstructuur en de huidige financieringsvoorwaarden. Om een volledig dossier op te bouwen hebben we in ieder geval de documenten in de bijgevoegde checklist (zie bijlage 1) nodig, voor zover aanwezig.
 • Het is belangrijk dat u de juiste en volledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang; De kwaliteit van onze advisering is mede afhankelijk van de kwaliteit van de door u verstrekte informatie. Mocht achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan het zijn dat de geldverstrekker op grond van de contract- of leningsvoorwaarden gelden terug- of opeist;
 • Hebt u elders zakelijke verplichtingen of leningen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen welke aanbod het best passend is;
 • Bij bepaalde diensten zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een origineel identiteitsbewijs vast te stellen. U mag dus verwachten dat uw adviseur hiernaar vraagt;
 • Om te voorkomen dat belangrijke risico’s of factoren onbekend blijven, verwachten wij van u dat wijzigingen in de persoonlijke of bedrijfsmatige situatie dan wel aanpassingen met betrekking tot de gefinancierde zaken, zo spoedig mogelijk aan ons worden doorgegeven;
 • Onder wijzigingen in uw bedrijfsmatige situatie vallen onder andere wijzigingen in de aard van bedrijfsactiviteiten en mutaties in het bedrijfsorganogram;
  • Wij onderhouden alle contacten met de financiële instelling. Indien u zelf in contact wilt staan met de geldverstrekker, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij dan door u op de hoogte gesteld van uw (rechtstreekse) communicatie met de geldverstrekker, zodat wij u adequaat kunnen begeleiden;
 • Wij kunnen u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u deze informatie altijd aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen;
 • In ieder geval vragen wij u de overeenkomsten en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen en of u kunt voldoen aan de gestelde voorwaarden en condities. Ook hier verzoeken wij u ons te allen tijde te raadplegen bij onduidelijkheden of vragen uwerzijds over de inhoud van deze documenten; Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Beloning op basis van eenmalige declaratie (fee)

We spreken met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren, percentage van de financieringssom of op basis van een vast tarief. Een combinatie van genoemde tariefs- of beloningsvormen is ook mogelijk. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

 

VRIJBLIJVEND CONTACT OPNEMEN?

Wilt u weten welke financieringsmogelijkheden we voor uw project kunnen bieden?
Neem vrijblijvend contact op met ons team en ontdek de mogelijkheden.