PRIVACY STATEMENT

We zijn duidelijk over waar we uw persoonlijke gegevens voor gebruiken. In ons Privacy Statement leggen we uit hoe Adelaer met uw persoonlijke data omgaat.

Samenvatting

Wij vinden uw privacy belangrijk. Om uw privacy te kunnen waarborgen houdt Adelaer hoge beveiligingsstandaarden en stricte procedures aan. Daarnaast zijn wij onwillig om uw data aan derden te verstrekken.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Voor onze diensten moeten wij persoonlijke data en contact informatie verwerken. Wij verwerken voornamelijk over uw inkomen en kapitaalpositie. Als onze dienst is verlopen, bijvoorbeeld wanneer een financiering verloopt, bewaren we uw persoonlijke gegevens nog twee jaar. Als wij het nuttig achten uw persoonlijke gegevens langer te bewaren nemen we contact met u op.

Voor onze diensten dienen we uw persoonlijke gegevens te delen met derden, zoals banken en investeerders. Wij delen uw persoonlijke gegevens met ons administratiekantoor en onze IT-serviceprovider. Ten allen tijde proberen we de hoeveelheid persoonlijke data welke we delen met derden te limiteren en we hebben overeenkomsten met dezen derden die uw privacy garanderen.

Bekijk, verander, verbeter of vul uw persoonlijke data aan

We zijn transparant over wat we met uw persoonlijke gegevens doen en vinden het belangrijk dat dit kloppend is. Daarom heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Op uw verzoek veranderen, verbeteren of vullen we uw persoonlijke gegevens aan. Als u niet wilt dat we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u bezwaar maken en u beroepen op uw recht op vergetelheid.

Veranderingen aan het privacy statement

We behouden het recht om dit privacy statement te veranderen. Het wordt aangeraden om uw privacy statement periodiek te beoordelen zodat u op de hoogte bent van de veranderingen.