PRIVACY STATEMENT

Wij zijn graag open over wat wij met uw persoonsgegevens doen. In ons Privacy Statement leggen wij uit hoe Adelaer omgaat met persoonsgegevens.

Samenvatting
Wij vinden uw privacy belangrijk. Om u privacy te waarborgen hanteert Adelaer hoge beveiligingsstandaarden en strikte procedures. Daarnaast zij wij terughoudend met het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Voor onze dienstverlening is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken, naast contactgegevens verwerken wij vooral gegevens over uw inkomens- en vermogenspositie. Na afloop van onze dienstverlening, bijvoorbeeld het moment dat een financiering afloopt, bewaren wij uw persoonsgegevens nog twee jaar. Mochten wij het zinvol vinden uw persoonsgegevens langer te bewaren dan nemen wij hierover met u contact op.

Vertrekken van persoonsgegevens aan derden
Voor onze dienstverlening is het nodig dat wij uw persoonsgegevens delen met derden, zoals banken en beleggers. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens met ons administratiekantoor en onze ICTdienstverlener. In alle gevallen proberen wij de hoeveelheid persoonsgegevens die verstrekt worden aan derden te beperken en hebben wij met deze derden overeenkomsten gesloten die uw privacy waarborgen.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, corrigeren of aanvullen
Wij zijn open over wat wij met u persoonsgegevens doen en vinden het belangrijk dat deze correct zijn. U heeft daarom de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens wijzigen, corrigeren of aanvullen. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u door bezwaar te maken een beroep doen op uw recht van “vergetelheid”

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.