EQUITY PARTNERS IN DE RIJ OM ONTWIKKELAARS LOS TE TREKKEN

DAAN REEKERS

10 januari 2018

De vastgoedmarkt is dynamisch en de financieringsmarkt voor ontwikkelaars en beleggers evenzeer. Er zijn inmiddels zoveel alternatieve financieringsmogelijkheden beschikbaar dat vastgoedpartijen zich niet uitsluitend meer tot hun huisbank hoeven te wenden. In Nederland is Adelaer, Financial Architects In Real Estate, in de financieringsmarkt gesprongen. Het bureau heeft zich in de laatste drie jaar bewezen als een zeer ervaren intermediair die vastgoedpartijen weet te koppelen aan de juiste financiers. Tot 2008 was er een standaardlijstje van financiers die actief waren op de Nederlandse markt. ‘Deze financiers boden allemaal hetzelfde product tegen nagenoeg gelijke condities,’ vertelt Daan Reekers in zijn column. ‘Wij denken dat de toekomst van vastgoedfinancieringen er heel anders uit zal komen zien. Dat is nu al in het buitenland het geval.’

Verschillende financieringsoplossingen
Door de strengere regelgeving voor banken als gevolg van Basel 3 en binnenkort Basel 4 zal de hoogte van de verstrekkingsgraad bij banken afnemen. Zo zien wij reeds dat in New Yorken Londen de senior debt in de meeste gevallen terugloopt tot maximaal55%loan-to-value (LTV). Vandaar dat daar veel alternatieven in opkomst zijn om door zogenoemde mezzanine/junior leningen de financiering op te hogen tot 80% LTV of zelfs hoger. Adelaer RE is hierop ingesprongen en heeft in die steden inmiddels twaalf partijen gecommitteerd. Daarnaast heeft Adelaer een klantenbestand opgebouwd met financiers die financieringen verstrekken tot 75% LTV. Er is ondertussen een groot aantal Nederlandse aanbieders dat bovenstaande financieringen kan verstrekken, maar er bestaat ook veel interesse van partijen uit Duitsland, UK, Zwitserland, Luxemburg en Israël. 

Equity partners 
In 2008 en de jaren daarna viel het doek voor veel ontwikkelaars. Sinds 2012 zien we ontwikkelaars weer nieuwe activiteiten ontplooien en sinds 2014 is dit gelukkig ook goed zichtbaar in het straatbeeld. Dit betekend dat er meer projecten zijn dan de ontwikkelaar aan equity voorhanden heeft. Het onderling opzetten van equity mandjes geeft vaak tot grote problemen en tekorten en Adelaer RE heeft dit nu geprofessionaliseerd; NL vastgoed wordt als een zeer solide investering gezien door velen buitenlandse investeerders. Hierop heeft Adelaer reeds 8 partijen en fondsen aan zich weten te binden die voor elke investering interesse heeft: “als de senior debt en mezzanine niet voldoende zijn om de ontwikkelaar/ belleger te voorzien hebben wij equity investeerders in elk volume. Van EUR 1 tot 5 mio maar voor > EUR 10 mio of zelfs EUR 200 mio aan equity behoefte. Wij leveren zelfs oplossing tot 90% van de equity behoefte met een verdeling van 50% van de winst”.

Voordeel debt broker
De meeste klanten hebben met veel geldverstrekkers al een langdurige samenwerking. Dat is dan ook niet de reden waarom zij gebruik maken van de diensten van Adelaer Real Estate. Naast één aanspreekpunt en onze inkoopkracht zijn onze ‘bumperfunctie’, het ontzorgen en de juiste insteek rond financieringsvraagstukken de belangrijkste redenen dat cliënten voor ons kiezen. Wij besparen de klant fors op de voorwaarden, maar ook het uitonderhandelen van algemene voorwaarden en boete bij vervroegde aflossingen en andere convenanten zijn voor onze klanten doorslaggevende factoren. Indien wij niet succesvol zijn, betaalt de klant ons niets. 

Veel vastgoedpartijen weten inmiddels de weg te vinden naar Adelaer Real Estate. Naar schatting zal dit jaar circa € 400 miljoen in zowel ‘debt’ als ‘equity’ door Adelaer worden verstrekt aan projectontwikkelaars.

DAAN REEKERS
MEER WETEN?
NEEM CONTACT OP MET DAAN